MQTT in Splunk

The sensor network consist of various Arduino-based nodes. Both AVR and ESP8622-based, using 433Mhz modules or WiFi in the later case.

I also have made a mobile micro-dashboard (not Splunk related) public for accessing when I'm not at home. It's a simple JQuery-made thing that fetches a JSON file held in memory, that contains the latest values sent via the MQTT network. If a value is older than 1 hour a red warning triangle will show to indicate that the value might not be updated.

Sorry for the Swedish. It says Kitchen, Fridge, Freezer, Balcony and Basement.

Splunk at home

Jag har lite diverse temperatur, fuktighetssensorer och annat hemma. Det är egentligen ett annat projekt i sig, men har här om veckan börjat mata Splunk med det.

Jag har inte hittat någon schysst widget än för att visa batterispänning på sensor-noderna bara.

Man kan även suga in progonoser direkt från yo.no via deras XML API.

Ingenting är för nördigt.

AMD/ATI 1080p 24Hz DVI fix for XBMC

player.py

import xbmc
import xbmcgui
import subprocess
import os

class MyPlayer(xbmc.Player): def init (self): xbmc.Player.init(self)

def onPlayBackStarted(self): if xbmc.Player().isPlayingVideo(): os.system("~/.xbmc/scripts/scanset.sh &")

player=MyPlayer() VIDEO = 0

while(1): if xbmc.Player().isPlaying(): if xbmc.Player().isPlayingVideo(): VIDEO = 1 else: VIDEO = 0 xbmc.sleep(1000)

Place in ~/.xbmc/scripts/. This also relies on scanset.sh script down below.

#!/bin/bash
sleep 3
echo "running aticonfig underscan-fix"
aticonfig --set-dispattrib=dfp1,positionX:0 >/dev/null
aticonfig --set-dispattrib=dfp1,positionY:0 >/dev/null
aticonfig --set-dispattrib=dfp1,sizeX:1920 >/dev/null
aticonfig --set-dispattrib=dfp1,sizeY:1080 >/dev/null
sleep 1