Om sidan

Denna sidan är i mycket en demonstration av teknik egentligen.

Sidan använder sig av följande ramverk:

Bildgalleriet är en självstående lösning med Python/Flask som är integrerad med JSON API.

Följer standarderna HTML 5.0 och CSS 3

Samtligt material på sidan © Adam Westerberg 2008-2019, med undantag för ramveken ovan.